Remissinstans

Ekeby-Flogsta Samrådskommité är remissinstans för Uppsala Kommun vad gäller stadsplaneringsfrågor.

Än finns det ytor som kan tänkas bebyggas även om Ekebyområdet redan är väl tätbebyggt. Ytterligare förtätning i Ekeby-Flogsta, läs mer i nedanstående dokument.


Flogsta 1111 och Flogsta 116 (norra Flogstavägen)(.pdf)
Höghus