Trafikfrågor

ESK bevakar trafikfrågor i området genom skrivelser till Vägverket eller Gatukontoret, alt. Tekniska nämnden.

Tunneln under Ekebyvägen kom till efter många skrivelser från ESK med motiveringen att få en säkrare väg för skolbarnen till Bergaskolan.

Gatubelysning på Tomtebovägen är ett annat exempel på förbättrad miljö. Mark för Västerleden är reserverad.

Om vi inte vill ha en motorväg inom vårt friluftsområde Ekebydalen och intill kvarteret Basarbo bör detta bevakas.