Adresslista för Ekeby-Flogsta samrådskommité

(Uppdaterad 2021-12-10)


Sammankallande: Astrid Mäkitalo
Kassör: Håkan Roos
Revisor: Laima Rosen
Sekreterare: Eva Sonered
Valberedning: Christer Solander

BRf Annerstedt (Flogstavägen, Norra Skogen), 96 hushåll
Ordförande: Cecilia Hamenius
Flogstavägen 152
752 72 UPPSALA
tel: 018-13 63 34 mobil: 070-6205728 epost: (snabela)

Bertil Segerström, tel. 46 16 18
Flogstavägen 170, 752 72 Uppsala
e-post: Bertil_Segerstrom(snabela)hotmail.com

Brf Basarbo (Vänortsgatan/Torshamnsgatan), 54 hushåll
Ordförande: Per Svalander
Basarbovägen 7b
752 63 UPPSALA
epost: (snabela)

Flogsta 82 samfällighet (Hesselmans v/Ihres v), 82 hushåll
Ordförande: Ove Eriksson, tel 510034
Hesselmansväg 9, 75263 UPPSALA
epost: ove.ericsson(snabela)akademiska.se

Kv. Helsingfors samfällighet (Helsingforsgatan), 32 hushåll
Ordförande: Vakant
Helsingforsgatan xx, 752 64 Uppsala
epost: @

Terence Hongslo, tel. 018 - 50 80 98
Helsingforsgatan 55, 752 64 Uppsala
e-post: terence.hongslo(snabela)gmail.com

Brf Krukan (Vänortsgatan), 4 hushåll
Vakant

Lokala hgf Köpenhamn (Köpenhamnsgatan), 41 hushåll
Ordförande: Leena Larsson
Köpenhamnsgatan 38
762 63 Uppsala
epost: leenalarsson25(snabela)hotmail.com

Eva Sonered , tel. 50 93 58
Köpenhamnsgatan 20, 752 64 Uppsala
e-post: eva.sonered(snabela)outlook.com

Noreens samfällighet (Noreens väg), 96 hushåll
Ordförande Göran Fällman
Noreens Väg 84
752 63 Uppsala
Tel: 018-46 09 74
goran.fallman(snabela)ramboll.se

Daniel Norlen, Noreens väg 49
752 63 Uppsala
tel: 072-7304943
daniel.norlen(snabela)hotmail.com

Kv. Oslo samfällighet (Oslogatan), 39 hushåll
Ordförande: Niklas Noren
Niklas Noren, Oslogatan 10 752 64 Uppsala
niklas.s.noren(snabela)telia.com
tel: 018-506696

Astrid Mäkitalo
Oslogatan 38
752 64 Uppsala
Tel: 018-527556
Mobil: 070-2166494
Epost: astridmakitalo(snabela)hotmail.com

Kv. Reykjaviks samfällighet (Reykjaviksgatan), 40 hushåll
Ordförande: Vakant

Harald Hagnell
Reykjaviksgatan 21
752 63 Uppsala
Tel 070-2345947
epost: haraldhagnell(snabela)hotmail.com

Susanne von Scheele
Reykjaviksgatan 25
752 63 Uppsala
Tel 018-500929
epost: susanne.von.scheele(snabela)telia.com

Säve-Bruzewitz samfällighet (Säves väg), 60 hushåll
Ordförande: Carin Gardbring
Säves väg 47
75263 Uppsala
tel: 018-46 29 22; mobil: 076-374 99 29
epost: caringardbring(snabela)gmail.com

Brf Ekebydalen, 44 hushåll
Styrelsen brf Ekebydalen
Vänortsgatan 88
752 63 Uppsala
epost: samrad(snabela)brfekebydalen.se

Jacob Hansson
Vänortsgatan 86
752 63 Uppsala
tel. 0730-492485
e-post: hanssonjakob(snabela)gmail.com

Brf Thingvellir (Reykjaviksgatan), 57 hushåll
Ordförande:Björn Jonsell
epost: brf.thingvellir[snabela]live.se

Finn Hedman
Reykjaviksgatan 44
752 63 Uppsala
tel. 018 - 50 94 38
e-post: CrimsonFinn(snabela)yahoo.se

Brf Uppsala-Ekeby 1 (Reykjaviksgatan/Köpenhamnsgatan), 100 hushåll
Ordförande:Serdar Gürbüz
Reykjaviksgatan 124
752 63 UPPSALA
epost: serdargz[snabela]gmail.com

Charlotta Porsö
Reykjaviksgatan 134
752 63 Uppsala
tel. 070-9271968
e-post: charlotta.porso(snabela)gmail.com

Brf Riksbyggen Uppsalahus nr 25 (Oslogatan/Helsingforsgatan), 106 hushåll
Ordförande:Åsa Eriksson Nordesjö
Helsingforsgatan 133
752 64 UPPSALA
epost: asa.eriksson.nordesjo[snabela]gmail.com

Håkan Roos
Oslogatan 85
752 64 Uppsala
tel. 018 - 50 87 73, 0734 034 968
e-post: e.hakan.roos@gmail.com

Kattia Quintanilla
Oslogatan 21
752 64 Uppsala
tel. 070-7274821
e-post: cardosokattia72(snabela)gmail.com

Brf Ekeby Hus, stödmedlem Expedition tel. 46 04 90

Disponentvillan
Vänortsgatan 115-117, tel. 018-727 54 30
752 63 Uppsala
e-post: uvb.Disponentvillan(snabela)uppsala.se