Kontakt

Sammankallande: Astrid Mäkitalo
epost: AstridMakitalo(snabel-a)hotmail.com

Kassör: Håkan Roos
Sekreterare: Iris ElofssonAdresslista representanter