Ekeby-Flogsta Samrådskommitté

Ett nätverk för boendeorganisationer
i Ekeby och delar av Flogsta.

Träd

 

Vad är ESK?

Esk bildades 1983. Det är en sammanslutning för boendeorganisationer i Ekeby och delar av Flogsta. En stor majoritet av områdets boendeorganisationer skickar representanter: bostadsrättsföreningar, samfälligheter och hyresgästföreningens kontaktkommittéer i Uppsalahem.
      Ett unikt nätverk för samarbete, gemensamt ansvarstagande och tillvaratagande av gemensamma intressen, för områdets boendeorganisationer. Ett modernt byalag anpassat till stadens villkor!
      Varje område väljer två representanter för att delta i möten och arbetsgrupper för olika frågor eller festkommittéer. Representanterna kallas till minst 4 möten per år och mötesplatsen är på Disponentvillan i Ekeby.
      Kommittén har nära samarbete med Disponentvillans personal.
      ESK ger utomordentliga möjligheter för boende i området att själv påverka sin boendemiljö och tillämpa närdemokrati.Disponentvillan
Disponentvillan


Historik