Hur kommer Valborgsmässobrasan till?

VAD ÄR och VAD GÖR

Ekeby-Flogsta Samrådskommitté?

Ekeby-Flogsta samrådskommitté som bildades 1983 är en sammanslutning och samarbetsorgan för boendeorganisationerna i Ekeby och delar av Flogsta. En stor majoritet av områdets boendorganisationer är medlemmar och skickar representanter: Bostadsrättsföreningarna, samfälligheterna och kontaktkommitéerna i Uppsalahem.

Ett unikt nätverk för samarbete och gemensamt ansvarstagande och tillvaratagande av gemensamma intressen för områdets boendeorganisationer
- ett modernt byalag anpassat till stadens villkor.

Samrådskommitténs uppgifter är:

  1. Att tillvarata gemensamma intressen för de boende i stadsdelen Ekeby/Flogsta. Det kan gälla fritidsaktivieter, skola, barnomsorg, traditionella fester, trafikplanering och stadsplanefrågor mm.
  2. Att stärka gemenskapen och öka kontakterna mellan de boende i området

Vad gör samrådskommittén?