Sammanställning av enkäten "Ska vi fixa nya fritidsaktiviteter? "

Skriven och utdelad i slutet av maj/början av juni 1999 av Ekeby-Flogsta samrådskommitté

Antal utdelade enkäter: 990

Antal inkomna svar: 23

Antal hushåll som kan hjälpa till med underhåll: 11

Aktivitet

Föreslagen plats

Badmintonbana

Vid tennisbanan (=Roskildeparken)

 

Gräsplanen vid Ekebyhus

Bana för inlines, tex inlinehockey

Parkeringen vid konsum

Biljardbord, kanske återstart av pubkvällar igen

Disponentvillan

Isbana med is utanför rinken där tjejer kunde åka utan puck och klubba

Där den fanns förut vid bruket

Skateboardramp 3st enkätsvar

Vid Friskis & svettis

 

Vid planerna vid disponentvillan (=Roskildeparken)

Basketkorg/korgar 6st enkätsvar

Vid planerna vid disponentvillan (=Roskildeparken)

 

Den runda, oanvända, vändplanen vid Konsum

Idé: 2 korgar mitt i cirkeln med ryggen mot varandra

Boulebana 6st enkätsvar

Vid planerna vid disponentvillan (=Roskildeparken)

 

Vid Ekebyskolan

Grillplats 2st enkätsvar

Inom förskoleområdet Voxenåsen

Gungbräda

Helsingforsgatan

Klätterlekplats för olika åldrar med tex sjörövarskepp, lianer, rutschbanor

Vid planerna vid disponentvillan (=Roskildeparken)

Volleybollplan 2st enkätsvar

Vid planerna vid disponentvillan (=Roskildeparken)

 

Fältet mellan Helsingfors och Vänorten (="Tistelåkern")

Utökad (7-manna) fotbollsplan i Roskildeparken

Roskildeparken

Minigolfbana

Vid planerna vid disponentvillan (=Roskildeparken)

Koja/lekstuga

Vid planerna vid disponentvillan (=Roskildeparken)

Kaninhoppbana

Vid planerna vid disponentvillan (=Roskildeparken)

Klättervägg

Vid planerna vid disponentvillan (=Roskildeparken)

Barnpool/plaskdamm

Disponentvillans park

Trampolin (stor studsmatta)

 

"Antiförslag"

Motivering

Inte bouleplan

Kan använda befintlig grusplätt mellan Roskildeparken och kvarteret Roskilde (nu delvis parkering)

Inte volleybollplan

Vill behålla gräsplan och dunge i Roskildeparken

Inte skateboardramp

Kan ungdomarna ordna själva bakom bruket

Stor karta med kvarters- och platsnamn

Så hade vi samlat ihop de inkomna enkätsvaren bland representanterna i ESKs (Ekeby-Flogsta Samrådskommittés) "utbredningsområde". Dom var inte många, men det är intressant att se hur olika förslag som ändå influtit, och att hälften av de svarande vill vara med och "sköta om aktiviteterna".

Vi noterar förståss den låga svarsfrekvensen (drygt 2%), och söker förklaringar. Flera ledamöter har hört muntliga kommentarer och förslag som dock inte kommit på papper. Så många har nog funderat på att svara, men lappen har hamnat underst i någon pappershög och glömts bort. Vi tror också att området fungerar ganska bra och att de flesta trivs här. Därför känner man kanske inte ett stort behov av att ordna aktiviteter för tex ungdomar.

Jag har ett par kommentarer om förslagen som kanske kan räta ut något frågetecken: När det gäller Barnpool/Plaskdamm och Trampolin, så är dom ju jätteskojiga, och skulle samla många barn. Tyvärr är dock skaderiskerna också stora, och det skulle behövas ansvarig personal hela tiden som de användes, och det skulle kosta väldigt mycket pengar. Sedan angående den fina isbana med rink och belysning som brukade spolas nedanför Friskis & svettis, så har Ekebyskolans idrottselever fått den för fotbollsträning året om. Jag vet inte vart rinken tagit vägen, men den skulle kanske kunna sättas upp någon annan stans, och kanske till och med sommartid kunna användas för inlinehockey.

Enkätsammanställningen har nu lämnats till områdeschefen Ulf Lundström på Disponentvillan, och vi hoppas att några av förslagen kan förverkligas snart.

Bengt Edvardsson